GRAMMAR FOCUS: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการเติม -ing ท้ายคำกริยา

หลักการเติม -ing ท้ายคำกริยา

การที่เราจะสร้างประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่งนั้น เราสามารถสร้างประโยคได้ในหลายๆ รูปแบบด้วยกัน แต่หากเป็นประโยคทางภาษาอังกฤษนั้นจะให้ความสำคัญกับคำกริยา รูปแบบของคำกริยาจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น เมื่อคุณต้องการบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ คุณจะต้องกล่าวว่า “ I am reading a book now. ” หรือคุณต้องการกล่าวว่า ฉันอ่านหนังสือ คุณจะต้องใช้คำว่า “I read a book” จะเห็นได้ว่า คำกริยามีความแตกต่างกัน และวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องที่เราต้องการจะบอกกับใครหลายๆคนว่า เรากำลังทำนะ …ซึ่งนั่นก็คือ การเติม -ing นั่นเองครับ (continuous tense)

 

หลักการเติม ing ท้ายคำกริยา

  1. คำกริยาทั่วไปเติม ing ได้เลย

Ex.     buy → buying,      cry → crying,        go → going

 

  1. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้ง แล้วเติม ing

Ex.     come → coming,  drive → driving,     move → moving

 

  1. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing

Ex.     die → dying,         lie → lying,                 tie → tying

 

  1. คำกริยาที่มีตัวสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วเติม ing

Ex.     get → getting,       sit → sitting,         stop → stopping

 

  1. คำกริยา 2 พยางค์ มี 2 วิธี
  • ถ้าเน้นเสียงหนักที่พยางค์หลังให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วเติม ing

Ex.          admit → admitting,        refer → referring,       begin → beginning

  • ถ้าเน้นเสียงหนักที่พยางค์หน้า ให้เติม ing ได้เลย

Ex.          suffer → suffering,          offer → offering,             edit → editing


FILE:  หลักการเติม ing ท้ายคำกริยา