รูปภาพ/กิจกรรม

สร้าง PORTFOLIO อย่างไรให้โดน !!! Season 2

สร้าง PORTFOLIO อย่างไรให้โดน !!! Season 2

 

วิทยากร : สร้าง portfolio อย่าไรให้โดนใจกรรมการ !!! S2

หัวข้อบรรยาย : การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น

สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนลียีพระจอใเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง