ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

 


 • วิทยากร ” สร้าง PORTFOLIO อย่างไรให้โดน ! ” SEASON 2  ” การใช้ Photoshop เบื้องต้น “ ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 • ติวสอบ O – NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • ติวสอบ O – NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนศรีวิทยาบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 • ติวสอบ O – NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) จ.สมุทรปราการ

 • ติวสอบ O – NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 • พิธีกร งานสัมมนา  ” สร้าง PORTFOLIO อย่างไรให้โดน! “ ณ Bay Hotel Srinakarin, Samutprakan Thailand

 • ผู้จัดการสาขา สถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) สาขาฉะเชิงเทรา

 • สอนหนังสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ)

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • สอนพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • Partner Starbucks MEGA Bangna, Samutprakan.